Betal- och accessterminal

Betal och Access terminal

Betal och accessterminaler är elektroniska enheter som används för att hantera betalningar och åtkomst till olika lokaler och områden. Terminalerna kan användas till många olika ändamål, till exempel för att hantera betalningar och åtkomst till möteslokaler, evenemangslokaler, bastu, elfordonsladdning, varuautomater, biljetter och uthyrning av olika resurser. Terminalerna kan också användas för att hantera betalningar och åtkomst till olika tjänster, till exempel parkeringsplatser, tvättstugor och cykelrum. Betal och accessterminaler är en smidig och säker lösning för att hantera betalningar och åtkomst, och de kan användas i många olika sammanhang. Med hjälp av terminalerna kan man enkelt och smidigt hantera betalningar och åtkomst, och samtidigt öka säkerheten och kontrollen över olika områden och lokaler.

Vi erbjuder:

röda bollar

ALARMIC

Skapar nya intäktskällor

En central del av passersystemet är funktionerna för ”betald tillgång” där det är möjligt att ta betalt  för tillträde till lokaler och resurser. Tanken är att exempelvis fastighetsägare ska kunna öka  merförsäljningen genom att sälja nya tjänster och ta betalt för exempelvis möteslokaler,  evenemangslokaler, bastur, elfordonsladdning, varuautomater och uthyrning av olika resurser m.m. 

Betalningen är helt obevakad (självbetjäning) och är därför väl anpassad för tider av social  distansering och där man vill erbjuda kunder och besökare att köpa tillgång, tjänster och produkter  dygnet runt. 

– Paid Access kan därmed skapa helt nya inkomstkällor för fastighetsägare och accesssystemet kan  bli en inkomstkälla istället för att bara vara en kostnad.

Allt-i-ett betald åtkomstkontroll

Med vår omfattande passerkontrollösning kan du integrera avancerade betalningsfunktioner,  digitala e-ID och QR-koder med traditionella passerkort och kodinmatning utan huvudvärk och  krångel med att använda flera system. 

Nästa generations åtkomstkontroll Vourity Cloud är ett flexibelt åtkomstkontrollsystem-som-en tjänst där du bara betalar för de funktioner du använder och där systemet faktiskt blir bättre med  tiden. Med Paid Access kan du skapa helt nya intäktskällor för fastighetsägare och access systemet kan bli en inkomstkälla istället för att bara vara en kostnad. 

Nu kan du anpassa dig till förändringar i världen och implementera nya affärskrav utan stress eller  kostnad för att uppgradera hela ditt passersystem. Vårt allt-i-ett-system ger dig alla de  högteknologiska fördelarna med digital betalningshantering kombinerat med  byggnadsåtkomstkontroll, levererat i en användarvänlig upplevelse.
 

  • Betaltjänster med ledande öppna betalningsmetoder inklusive stora kreditkort, Swish, Vipps,  Apple och Google Pay. 
  • Innovativ åtkomstteknik som e-identitet, QR-koder och digitala biljetter. 
  • Skräddarsydd biljettskapande för att betjäna fler kunder med mindre väntan.
  • In-house Voucher och QR-kod anpassning för generationsförsäljning på dina villkor.
  • Regelbundna systemuppdateringar med de senaste genombrotten för accessterminaler, allt  gjort för din räkning.
  • Färdig digital kvittohantering

Elbil laddning

Vourity Paystation är en ”Allt-i-ett” självbetjäningsterminal för laddningsstationer för elfordon. Det  möjliggör öppna betalningsmetoder som Visa, Mastercard och mobil/QR. Den kan också användas  för alla typer av obevakad försäljning, betalningar och åtkomstkontroll för att skapa tilläggstjänster  

och nya intäktsströmmar. Paystation kan hantera betalningar för och styra flera  elbilsladdningsstationer och kontakter. Den kan installeras på befintliga platser för att komplettera  befintliga betalnings- och CPO-system samt för nya installationer.

Bokning

Access Control System kan kombineras med Vourity bokningsmodul. Detta ger dina kunder och  gäster en sömlös upplevelse från bokning till åtkomst. Din gäst får en QR-kod i bokningsbekräftelsen,  som de kan använda i passerkontrollterminalerna för att få obevakad tillgång till de resurser och  tjänster de har bokat. Bokning av t ex. möteslokal, tvättstuga, bastu, m.m.

Varuautomater

Betalning via kreditkort, Swish, Vipps, Apple och Google Pay, In-house Voucher, QR-kod och digitala  biljetter.

Digital identitet (e-ID)

En digital identitet är en uppsättning validerade digitala attribut och referenser för den digitala  världen, liknande en persons identitet för den verkliga världen. Vanligtvis utfärdad eller reglerad av  ett nationellt ID-system, en digital identitet identifierar unikt en person online eller offline. 

Vourity tillträdeskontroll gör det möjligt för fastighetsägare att acceptera och använda digitala ID på  fysiska terminaler för passerkontroll. Detta ökar säkerheten avsevärt jämfört med grundläggande  RFID-kort. Det minskar också den administrativa bördan för att utfärda RFID-kort eller fysiska nycklar  till anställda, konsulter och besökare. 

Vourity stöder flera nationella och EU-digitala ID-tjänster inklusive Freja och BankID.

ALARMIC

EFFEKTIVA SÄKERHETSLÖSNINGAR

Med över 40 års erfarenhet av projektering, installation, driftsättning, service och support klarar Alarmic alltid sina åtaganden, stora som små. Vi arbetar i hela Storgöteborg med omnejd.

Larmklocka

Larm

Från ledande tillverkare med modern teknik ökar tryggheten för personal och objekt.

Brand

Brandlarm

Avancerade system från ledande tillverkare för en trygg brandsäkerhet.

villa

Villalarm

Vi erbjuder enkla till avancerade system där ni själva väljer att göra installationen alt. att vi genomför den åt er.

Passagesystem

Passagesystem

Vi levererar och servar passagesystem från ledande tillverkare i kombination med ert larm.

Porttelefoni

Porttelefoni

För en säker entré levererar vi moderna system för flerfamiljsbostäder, kontor, industri och affärslokaler.

Lås

Lås

Vi levererar och servar digitala lås från ledande tillverkare.

Kameraövervakning

Kameraövervakning

Kameraövervakning efter era behov.

Nätverk

Nätverk

Vi utför all tänkbar kablage för nätverk i både den privata och offentliga sektorn.

Trygghetslarm

Trygghetslarm

Vi installerar och servar kommunikationslarm från BEST.

Betal och Access terminal

Betal och Access terminal

Allt-i-ett dörrterminalen med betalfunktion.

ALARMIC

Kontakta oss

Kontakta oss för projektering, service eller support.

Adress

Skiffervägen 2B
443 61, Stenkullen

Postadress

Box 3021
443 03 Lerum

Öppettider

Helgfria vardagar: 08.00 – 16.30

Telefonnummer

Det går naturligtvis bra att kontakta våra installatörer direkt.